Blog

Samostatnost a odpovědnost. Tyto dvě slova najdeme téměř u každé pracovní pozice stejně jako v životopisech zájemců o práci. Čím to, že zároveň představují nejčastější důvod, proč spolupráce obou stran nedopadne? Pojďme se podívat, co to vlastně firmy chtějí a lidé slibují.

V podnikání obvykle platí, že každý obchod se počítá. Prodejní proces firmy by proto měl být efektivní, dobře strukturovaný, transparentní a efektivní. Pokud jeden nebo více z těchto prvků chybí, nemusí dojít k uzavření klíčové zakázky nebo může dojít ke poklesu opakovaných prodejů. Jednoduše řečeno, pro zlepšení procesu prodeje by se vždy mělo...

Každý z nás čas od času svádí boj se spoustou úkolů a rozdělaných činností. Návodů a metod, jak si efektivně uspořádat čas a současně i život, najdete nepřeberné množství. Každá z nich s sebou nese riziko, že sice jejich autorovi funguje, ale vám se to nedaří. V čem je problém?

Při setkáních s podnikateli často řešíme a mluvíme o strategii firmy. Strategické úvahy o podnikání jsou hlavním důvodem, proč se majitelé firem a CEO zapojují do těchto diskusí. Uznávají, že strategické plánování má pro další rozvoj jejich podnikání zásadní význam, ale ne vždy mají čas, zdroje a kapacitu, aby o tom hlouběji přemýšleli.

Nástroje pro vizualizaci dat jsou navrhovány proto, aby nám usnadnili efektivnější komunikaci obchodní strategie. Je to velmi užitečný způsob, jak sdílet poznatky získané z analýzy dat.

Změna je konstantní veličinou jak v životě, tak v podnikání. Nedávno jsme zásadním změnám ve svých životech i firmách museli čelit všichni. Někteří se přizpůsobili, někteří se rozhodli podnikání ukončit. Pro jiné znamenaly změny prudký nárůst poptávky po jejich produktech a službách a musely se velmi rychle přizpůsobit situaci, na kterou nebyli...

Trendy v oblasti vedení a leadershipu přichází a odchází, ale jeden princip zůstává neměnný. Povinností každého manažera je vést - mít přehled o celkovém obrazu, znalosti a sebevědomí, aby v případě potřeby byli schopni jednat.

Jak přistupujete k finančním a účetním činnostem ve firmě? Řadíte je k nákladovým položkám nebo byste je označili jako položku výnosovou? Většina firem při plánování nákladů a výnosů přistupuje k účetnímu oddělení tak, že je automaticky řadí do kategorie nutných režijních nákladů. Ve skutečnosti se ale v účetních operacích mohou vyskytovat dosud...

Při pohledu na dnešní trhy a segmenty se může zdát, že všechno převratné už bylo vymyšleno. Napadlo by vás, že může být prostor pro novou konkurenci mezi všemi těmi velkými technologickými společnostmi a rychle rostoucími startupy, které jsou již na trhu?

V dnešní rychle se měnící a nejisté době je důležité snížit potenciální dopad COVID-19. Většina z nás během svého života nikdy něco podobného nezažila a může být proto složité správně odhadnout, kde začít.

Jak Vám řekne každý zkušený podnikatel, start podnikání závisí na široké škále faktorů. Mezi ně patří především správné osobnostní vlastnosti (jako např. nadšení, vytrvalost a schopnost překonávat překážky), které pomáhají s uskutečněním ambiciozních podnikatelských plánů.