Blog

"Odpovědnost" je jiným slovem pro akceptaci a přijetí vlastnictví - postoj, že "když zaměstnanec řekne, že něco udělá, tak se tak stane a zvládne to" (stejný přístup se samozřejmě vztahuje i na majitele a manažery ve všech směrech) . Když je součástí firemní kultury odpovědnost, lidé přebírají odpovědnost za výsledky své práce a dělají vše potřebné...

Myslíte, že podnikatel zakládá a udržuje firmu proto, aby ji dál rozvíjel a zlepšoval? Odpověď je zřejmá. Ale jak potvrzuje většina business mentorů a poradců, někteří podnikatelé jsou spokojeni, když dosáhnou určité úrovně úspěchu a nemají potřebu cokoliv dál měnit. Jsou spokojeni s postavením firmy na trhu a a mají malou nebo dokonce žádnou...

Samostatnost a odpovědnost. Tyto dvě slova najdeme téměř u každé pracovní pozice stejně jako v životopisech zájemců o práci. Čím to, že zároveň představují nejčastější důvod, proč spolupráce obou stran nedopadne? Pojďme se podívat, co to vlastně firmy chtějí a lidé slibují.

V podnikání obvykle platí, že každý obchod se počítá. Prodejní proces firmy by proto měl být efektivní, dobře strukturovaný, transparentní a efektivní. Pokud jeden nebo více z těchto prvků chybí, nemusí dojít k uzavření klíčové zakázky nebo může dojít ke poklesu opakovaných prodejů. Jednoduše řečeno, pro zlepšení procesu prodeje by se vždy mělo...

Každý z nás čas od času svádí boj se spoustou úkolů a rozdělaných činností. Návodů a metod, jak si efektivně uspořádat čas a současně i život, najdete nepřeberné množství. Každá z nich s sebou nese riziko, že sice jejich autorovi funguje, ale vám se to nedaří. V čem je problém?

Při setkáních s podnikateli často řešíme a mluvíme o strategii firmy. Strategické úvahy o podnikání jsou hlavním důvodem, proč se majitelé firem a CEO zapojují do těchto diskusí. Uznávají, že strategické plánování má pro další rozvoj jejich podnikání zásadní význam, ale ne vždy mají čas, zdroje a kapacitu, aby o tom hlouběji přemýšleli.

Nástroje pro vizualizaci dat jsou navrhovány proto, aby nám usnadnili efektivnější komunikaci obchodní strategie. Je to velmi užitečný způsob, jak sdílet poznatky získané z analýzy dat.

Změna je konstantní veličinou jak v životě, tak v podnikání. Nedávno jsme zásadním změnám ve svých životech i firmách museli čelit všichni. Někteří se přizpůsobili, někteří se rozhodli podnikání ukončit. Pro jiné znamenaly změny prudký nárůst poptávky po jejich produktech a službách a musely se velmi rychle přizpůsobit situaci, na kterou nebyli...

Při pohledu na dnešní trhy a segmenty se může zdát, že všechno převratné už bylo vymyšleno. Napadlo by vás, že může být prostor pro novou konkurenci mezi všemi těmi velkými technologickými společnostmi a rychle rostoucími startupy, které jsou již na trhu?

V dnešní rychle se měnící a nejisté době je důležité snížit potenciální dopad COVID-19. Většina z nás během svého života nikdy něco podobného nezažila a může být proto složité správně odhadnout, kde začít.

Při řízení firmy se dříve či později většina podnikatelů dostane do situace, kdy se rozhodne firmu rozšířit. Ať už se jedná o fyzické rozšíření kancelářského prostoru, rozšíření počtu zaměstnanců nebo investování do nového vybavení nebo technologie, vždy je třeba zvážit celou řadu oblastí, kterých se expanze týká.

Jak Vám řekne každý zkušený podnikatel, start podnikání závisí na široké škále faktorů. Mezi ně patří především správné osobnostní vlastnosti (jako např. nadšení, vytrvalost a schopnost překonávat překážky), které pomáhají s uskutečněním ambiciozních podnikatelských plánů.