Blog

Nástroje pro vizualizaci dat jsou navrhovány proto, aby nám usnadnili efektivnější komunikaci obchodní strategie. Je to velmi užitečný způsob, jak sdílet poznatky získané z analýzy dat.

Změna je konstantní veličinou jak v životě, tak v podnikání. Nedávno jsme zásadním změnám ve svých životech i firmách museli čelit všichni. Někteří se přizpůsobili, někteří se rozhodli podnikání ukončit. Pro jiné znamenaly změny prudký nárůst poptávky po jejich produktech a službách a musely se velmi rychle přizpůsobit situaci, na kterou nebyli...

Trendy v oblasti vedení a leadershipu přichází a odchází, ale jeden princip zůstává neměnný. Povinností každého manažera je vést - mít přehled o celkovém obrazu, znalosti a sebevědomí, aby v případě potřeby byli schopni jednat.

Jak přistupujete k finančním a účetním činnostem ve firmě? Řadíte je k nákladovým položkám nebo byste je označili jako položku výnosovou? Většina firem při plánování nákladů a výnosů přistupuje k účetnímu oddělení tak, že je automaticky řadí do kategorie nutných režijních nákladů. Ve skutečnosti se ale v účetních operacích mohou vyskytovat dosud...

Každá firma dělá některé věci opravdu dobře a v jiných oblastech občas zaostává. Můžete mít například výbornou distribuci, ale neustále řešíte stížnosti zákazníků. Nebo máte skvělé marketingové sdělení, ale jen minimálně komunikujete přes sociální média. Ať už jste v jakékoliv situaci, měli byste důkladně znát celé spektrum svých silných a slabých...

Většina CEO a manažerů vnímá, že den nemá dost hodin na to, aby se zvládlo vše, co je potřeba. Také ví, že čas (a řízení času!) se poměrně často nedostává v dostatečné míře. To vede k frustraci, pocitu, že se toho nezvládá dost a podobně. Dobrou zprávou je, že vždy existuje prostor pro zlepšení dovedností pro správu a řízené svého...

Obchodní jednání se v čase vyvíjí a mění. V minulosti se uplatňoval "univerzální scénář obchodní schůzky", občas přizpůsobený tomu, v jaké oblasti potenciální zákazník působí a jaké má potřeby. Postupem času se tento přístup stal téměř nepoužitelným, protože do popředí se dostal více osobní přístup. V reálném obchodě se i přesto setkáváme s...

Efektivní prodej je o vytváření vztahů mezi firmou a jejími zákazníky. Vztahy se vždy lépe navazují, když správně rozpoznáte typ osobnosti zákazníka a přizpůsobíte tomu svoji komunikaci a styl jednání. Schopnost dobře odhadnout osobnostní typ partnera v jednání se vyplácí zejména při jednání s vyšším managementem.

Při pohledu na dnešní trhy a segmenty se může zdát, že všechno převratné už bylo vymyšleno. Napadlo by vás, že může být prostor pro novou konkurenci mezi všemi těmi velkými technologickými společnostmi a rychle rostoucími startupy, které jsou již na trhu?

V dnešní rychle se měnící a nejisté době je důležité snížit potenciální dopad COVID-19. Většina z nás během svého života nikdy něco podobného nezažila a může být proto složité správně odhadnout, kde začít.

Jak Vám řekne každý zkušený podnikatel, start podnikání závisí na široké škále faktorů. Mezi ně patří především správné osobnostní vlastnosti (jako např. nadšení, vytrvalost a schopnost překonávat překážky), které pomáhají s uskutečněním ambiciozních podnikatelských plánů.