Vzdělávání 

Potřebujete zlepšit komunikační dovednosti nebo zefektivnit obchodní jednání? Chcete lépe porozumět lidem ve svém okolí? Máme bohaté zkušenosti se vzděláváním a rozvojem lidí ve firmách.

Pracujeme s jedinečným nástrojem pro efektivní komunikaci STRUCTOGRAM®, který tvoří základ všech našich vzdělávacích aktivit. Tento nástroj pomáhá účastníkům lépe porozumět vlastnímu jednání a pohnutkám, což následně vede k efektivnějšímu využití jejich osobních potenciálů a zlepšení úspěšnost při jakémkoliv jednání a komunikaci. 

Structogram® je tréninkový systém, který je jako jediný na trhu osobního rozvoje založen na genetickém výzkumu. Pracuje s hloubkovou znalostí individuální mozkové struktury, což nám umožňuje vést život a podnikání v souladu s naší přirozeností a být autentický.  

STRUCTOGRAM® pro obchod

Úspěch obchodníka nezávisí jen na znalostech, dovednostech, postupech nebo osobnostních vlastnostech. Úspěšný obchodník je především přirozený a za všech okolností sám sebou. Structogram pro obchod Vás naučí:

  • poznat sám sebe a používat prodejní postupy, které jsou v souladu s vaší osobností
  • poznat své zákazníky a jejich osobnosti a přizpůsobit se jejich potřebám
  • poznat lépe svůj produkt a správně používat užitky a motivy, které potřebují zákazníci pro rozhodnutí o koupi.

STRUCTOGRAM® 
pro manažery 

Úspěšný manažer si je vědom znalosti sebe sama, zná osobnosti jednotlivých členů týmu a ví, jak s nimi pracovat. STRUCTOGRAM  pro manažery posune vaše manažerské schopnosti na vyšší úroveň, kde budete schopni:

  • pomocí sebepoznání využívat přesně ty manažerské postupy, které jsou v souladu s vaší osobností
  • poznat osobnosti členů svého týmu a lépe rozumět jejich postojům a chování
  • na základě poznání členů týmu efektivně využívat jejich předností pro splnění úkolů nebo účasti v projektu. 

STRUCTOGRAM®
pro majitele firem 

Úspěšná firma se od své konkurence odlišuje skvělým produktem nebo službou, znalostí a pochopením potřeb svých klientů a schopností maximálně využít a prodat své silné stránky. V programu STRUCTOGRAM pro firmy Vás naučíme:

  • vytvořit silnou značku a využívat  efektivní komunikaci směrem ke klientům
  • efektivně plánovat proces prodeje, poznat své klienty a vést s nimi úspěšnou obchodní komunikaci 
  • pochopením potřeb klientů předběhnout konkurenci, přilákat nové zákazníky a obchodní partnery