Business Mentoring

Business mentoring je obohacující pozitivní zkušenost, která podporuje Váš podnikatelský růst a pomáhá Vám i v osobním rozvoji. Váš úspěch však závisí na tom, zda budete sami aktivní.

PROČ MENTORING?

Hlavním cílem mentoringu je podpora při dosahování osobních i profesních cílů a efektivní využití potenciálu účastníka. Toto dosahujeme pomocí podnětů k řešení konkrétních situací, které jsou ověřeny vlastní praxí a zkušenostmi mentora.

JAK TO FUNGUJE?

Náš přístup vychází z toho, že každý je schopný se samostatně rozhodovat. Nestranný pohled však může věci rychleji posunout a vyvarovat se chyb. Víme, jaký je rozdíl mezi být veden a umět vést druhé a že tuto dovednost je třeba neustále zdokonalovat a rozvíjet.

CO OBSAHUJE SPOLUPRÁCE?

Pracujeme s vyzkoušenými a osobně prověřenými postupy. Stavíme na osobních zkušenostech z budování a vedení týmů a projektů a schopnosti vidět věci z nadhledu, hledat příležitosti a dělat jednoduše to, co ostatní vědomě nebo nevědomě dělají složitě.


Jak zjistíte, že je mentoring přesně pro vás?

Vyzkoušejte si nás...

Vstupní konzultace 

Seznámíme se a pobavíme se o tom, jaká témata aktuálně řešíte a kde cítíte problémy.

Když si vzájemně "sedneme", provedeme vstupní analýzu pro identifikaci oblastí vašeho podnikání, na které je třeba nejvíce zaměřit pozornost a na základě zjištěných výstupů navrhneme další postup.

Díky našemu know-how a zkušenostem získáte podporu, nové zkušenosti a hlavně zcela nový pohled na váš byznys.


Mentoring pro manažery a podnikatele

Během pravidelných setkání postupně řešíme aktuální témata a otázky spojené s fungováním a rozvojem vašeho podnikání a posouvat vás k nastaveným cílům. Výstupem každé schůzky je mj. zpětná vazba a konkrétní úkoly na další týdny. 

Mentoring má oproti jednorázovým školením nebo konzultacím tu výhodu, že získáváte jak ověřená know-how, tak navíc můžete soustavně pracovat i na jejich implementaci.

.

Business mentor se s Vámi podívá se na "celkový obraz" vašeho podnikání a pomůže vám identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, které jste možná přehlédli

Business mentor vám bude oporou - jeho klíčovou úlohou je naslouchat, podněcovat a zpochybňovat vaše myšlení, což by mělo vést k vašemu lepšímu rozhodování

Business mentor vás udrží soustředěné na vaše cíle  a zajistí, abyste dělali hodnotnou práci, kterou byste měli dělat, a nenechali se odvést na vedlejší kolej!

Business mentor vám může nabídnout vedení a podporu. Podělí se o nápady ve fázi růstu a o osvědčené postupy z jiných odvětví a sektorů

Business mentor vás bude vést k odpovědnosti,  pomůže stanovit cíle a milníky,  nevyřeší však automaticky všechny vaše problémy. 

Business mentor vám bude dávat nové výzvy! Pomůže rozvíjet vaše dovednosti, zvýší vaši motivaci a bude s vámi slavit vaše úspěchy

.