Firemní strategie - jak na to

09.01.2021

Při setkáních s podnikateli často řešíme a mluvíme o strategii firmy. Strategické úvahy o podnikání jsou hlavním důvodem, proč se majitelé firem a CEO zapojují do těchto diskusí. Uznávají, že strategické plánování má pro další rozvoj jejich podnikání zásadní význam, ale ne vždy mají čas, zdroje a kapacitu, aby o tom hlouběji přemýšleli.

Firemní strategie se podobá obchodní strategii, ale oblast působnosti je mnohem širší. Firemní pohled zahrnuje širokou škálu činností a aktivit, které všechny přispívají ke zdravému prostředí a fungování firmy. Mezi klíčové otázky při úvahách o dalším směřování patří:

  • Jak můžeme nejlépe udržovat a využívat naše firemní zdroje?
  • Jaká jsou potenciální rizika a výhody pro naše obchodní aktivity?
  • Jaká opatření můžeme podniknout teď, aby měli příznivý dopad na tvorbu příjmů v budoucnosti?

Odpovědi na tyto a související otázky pomáhají firmě udržet prorůstově zaměřenou orientaci. "Bez trvalého růstu budou obchodní činnosti stagnovat, což bude mít za následek snížení standardů kvality produktů nebo služeb, snížení služeb zákazníkům, špatnou morálku zaměstnanců a řadu dalších otázek." To jsou ty nejčastější obavy, kterým dnes podnikatelé čelí. Jaké kroky jsou tedy klíčem k vytvoření účinné, dlouhodobé podnikové strategie?

Stanovte strategické cíle

Nastavte si konkrétní cíle a výsledky, kterých chcete dosáhnout. Mohou to být věci jako změny v nabídce produktů, prodejní a marketingové strategie, finanční zdroje, provozní efektivita, kultura zaměstnanců, finanční cíle atd. Tyto cíle objasňují, co se na jaké úrovni musí stát, aby se vaše vize stala skutečností.

Proveďte SWOT analýzu.

Jako součást procesu plánování se doporučuje, abyste vy a váš tým provedli SWOT analýzu firmy a prozkoumali "interní a externí faktory, které jsou pro firmu užitečné nebo škodlivé a způsob jejího fungování." Tato analýza zahrnuje:

Strengths /silné stránky/- nejsilnější prvky a základní kompetence firmy
Weaknesses /slabé stránky/ - co chybí v týmu a v obchodním modelu
Opportunities /příležitosti/ - potenciální zákazníci, události, cílové trhy atd
Threats /hrozby/-potenciální konkurence, problémy s investory, nepříznivý vývoj trhu

Zvažte, zda necháte připravit vlastní SWOT zprávu pro každé oddělení firmy, které pak můžete spojit do širšího celku a využít jej jako základ dalšího strategického uvažování.

Soustřeďte se na zákazníka

Součástí firemní strategie je celá řada provozních aspektů, ale je důležité, abyste "kvůli jednotlivým stromům nepřehlédli celý les". To znamená, že zákazníci by měli být vždy na prvním místě - především ti, kteří patří do vaší hlavní cílové skupiny.

Zákazníci, kteří skutečně váš produkt nebo službu potřebují a chtějí, jsou také zákazníky, které je třeba si udržet co nejdéle. Tím zvýšíte hodnotu obchodu takového zákazníka a snížíte náklady na získání zákazníků nových.

Ohodnoťte konkurenci

Účinná firemní strategie zahrnuje důkladné poznání konkurence - kdo jsou, co dělají lépe než vy a kde můžete využít jejich slabiny. Odtud můžete vytvořit strategii, která pomůže odlišit vaši firmu od ostatních. Mezi klíčové strategické prvky patří:

  • Získejte cenovou výhodu využitím efektivního řízení nákladů nebo hromadné výroby
  • Identifikujte způsoby, jak odlišit váš produkt nebo službu
  • Nabídněte výhody a funkce zaměřené na zákazníka, které konkurenti přehlédli
  • Komunikujte vaši jedinečnou prodejní nabídku ve všech marketingových aktivitách

Cestou k úspěchu není konkurenci přehlížet nebo doufat, že prostě zmizí. Vytvoření objektivní analýzy poskytuje jasnější obrázek o tom, co vaše firma dělá dobře a kde na trhu zaostává.

S příchodem nového roku je ten správný čas začít přemýšlet o budoucnosti vaší firmy. Kontaktujte nás pro další informace jak na sestavení funkčního strategického plánu rozvoje vašeho podnikání.