Strategické řízení firmy 

Jak to funguje?

Jistě znáte nástroje strategického řízení firmy. Víte, že systematická a dobrá práce s nimi pomáhá  zvýšit tržby, zisk a hodnotu podnikání? Máme praxí vyzkoušeno, že správné a hlavně efektivní používání strategických nástrojů podporuje loajalitu a zapojení zaměstnanců a pomáhá k hledání a využití nových příležitostí. Zkrátka uplatněním našeho systému strategického řízení  budete na plánech ve firmě pracovat systematicky a dávat je do souladu se svými osobními cíli a vizemi. 

Diagnostika firmy

Hloubková analýza firmy, která pomáhá odpovědět, zda všichni táhnou za stejný provaz a jak si firma stojí ve srovnání s  ostatními. Dozvíte se, na jaké nedostatky se zaměřit a co je třeba změnit pro vyšší efektivitu.

Firemní a osobní vize

Máte stanovenou smysluplnou vizi, která podporuje loajalitu zaměstnanců a podporuje přesnější zacílení aktivit firmy?  Pomůžeme s jejím definováním a uvedením do praxe.  

SWOT analýza

Základní rámec pro analýzu silných a slabých stránek firmy, příležitostí a hrozeb, kterým podnikání čelí. Pomáhá zaměřit se na silné stránky, minimalizovat slabé stránky a neutralizovat hrozby.

Hodnoty a kultura firmy

Firemní kultura je důležitým činitelem celkového úspěchu a je postavena na jedinečných firemních hodnotách. Pomůžeme s definováním firemní kultury, které pak bude ovlivňovat chování i výkon vašich zaměstnanců.

Strategický plán

Společně nastavíme konkrétní kritické faktory úspěšnosti (CSF) včetně jasných "SMART" cílů. Každý cíl bude obsahovat možné strategie a akční plány aktivit, které povedou k jejich dosažení.

Organizační struktura

V této části vám pomůžeme identifikovat a jasně definovat organizační strukturu firmy, pojmenovat klíčové osoby a delegovat pravomoci a odpovědností na jednotlivé zaměstnance. 

KPI, klíčové indikátory výkonnosti

Co neměříme, to neřídíme! Pomůžeme rychle a přehledně definovat taková KPI, díky kterým můžete průběžně sledovat pokrok v klíčových oblastech firmy 

Finanční řízení

Základem pro sledování ziskovosti je  snadno srozumitelný reporting, který vám pomůže snadno ovládat vaše podnikání i z finančního hlediska. 


Existuje mnoho možností, jak úspěšně postavit a vést firmu. Náš přístup dává všem klientům možnost systematicky pracovat na rozvoji jejich podnikání. Naše přidaná hodnota spočívá v tom, že si svůj postup můžete ověřit praxí a zkušeností druhých. Jak? Zapojením do TAB Board.


Chcete vědět víc o nástrojích strategického řízení nebo uvažujete o jejich zavedení ve firmě a pomohla by vám odborná pomoc? Neváhejte nás kontaktovat.  

První konzultace je zdarma.


Co je obsahem konzultace?

Seznámíme se a pobavíme se o tom, jaká témata aktuálně ve své firmě řešíte a kde cítíte prostor ke změně nebo problém.

Když se shodneme a budete mít zájem o spolupráci, provedeme diagnostiku oblastí vašeho podnikání, na které je třeba nejvíce zaměřit pozornost a na základě zjištěných výstupů navrhneme další postup.

Díky našemu know-how získáte manažerské zázemí pro vaši firmu, nové zkušenosti, podporu, a hlavně zcela nový pohled na váš byznys.