Strategie

Myslíte, že podnikatel zakládá a udržuje firmu proto, aby ji dál rozvíjel a zlepšoval? Odpověď je zřejmá. Ale jak potvrzuje většina business mentorů a poradců, někteří podnikatelé jsou spokojeni, když dosáhnou určité úrovně úspěchu a nemají potřebu cokoliv dál měnit. Jsou spokojeni s postavením firmy na trhu a a mají malou nebo dokonce žádnou...

Při setkáních s podnikateli často řešíme a mluvíme o strategii firmy. Strategické úvahy o podnikání jsou hlavním důvodem, proč se majitelé firem a CEO zapojují do těchto diskusí. Uznávají, že strategické plánování má pro další rozvoj jejich podnikání zásadní význam, ale ne vždy mají čas, zdroje a kapacitu, aby o tom hlouběji přemýšleli.

Každá firma dělá některé věci opravdu dobře a v jiných oblastech občas zaostává. Můžete mít například výbornou distribuci, ale neustále řešíte stížnosti zákazníků. Nebo máte skvělé marketingové sdělení, ale jen minimálně komunikujete přes sociální média. Ať už jste v jakékoliv situaci, měli byste důkladně znát celé spektrum svých silných a slabých...

Každý majitel firmy se občas zamýšlí nad tím, jaké změny a inovace by měl ve firmě realizovat, aby byla schopna stále plnit měnící se požadavky zákazníků. Kromě těchto úvah jsou zde další důvody, které vyžadují, abychom uvažovali o revizi fungování firmy. K těm nejčastějším patří:

Každá firma musí dříve či později sdělit zákazníkům nepříjemnou zprávu - nutnost zvýšení ceny produktů nebo služeb. Některé firmy tuto změnu jednoduše provedou a doufají, že situaci zákazníci pochopí a přijmou. Jiní okolo tohoto problému našlapují, změny dělají pomalu a nenápadně a doufají, že nepatrného navýšení cen si zákazníci nevšimnou (to se...

Virová pandemie přiměla řadu firem, aby své podnikání přizpůsobili novým podmínkám. Hlavní prioritou malých a středních firem se stala především možnost zachování provozu. Zcela mimo běžný zájem jsou obvyklé cíle typu dosáhnou zisk nebo zvýšit prodeje v důsledku speciálních nabídek nebo slev. Nacházíme se v době, kdy dříve široce přijímané obchodní...