Tipy pro stabilizaci firmy

24.03.2020

V dnešní rychle se měnící a nejisté době je důležité snížit potenciální dopad COVID-19. Většina z nás během svého života nikdy něco podobného nezažila a může být proto složité správně odhadnout, kde začít.

Pokud hledáte tipy a inspiraci, jak snížit dopady aktuálníhho vývoje na vaše podnikání, zkuste začít s naším "checklistem" aktivit, které je vhodné v podobných situacích ve firmě provést

Interní komunikace

 • Komunikujte existující hygienické zásady na pracovišti, možnost práce z domova, čerpání nemocenské, atd. Zvažte změny
 • Každý zaměstnanec nebo zaměstnanci s rodinným příslušníkem, kteří vykazují známky nemoci, musí zůstat doma.
 • Pokud onemocní zaměstnanec COVID-19, informujte ostatní, buďte diskrétní.
 • Stanovte si minimální počet zaměstnanců potřebných k fungování. Zvažte rotace.

Kontinuální fungování firmy

 • Ujistěte se, že všichni zaměstnanci, kteří mohou pracovat z domova, jsou připraveni tak učinit.
 • Testujte postupy a technologie práce z domova.
 • Vypracujte strategie pro dlouhodobé podnikání bez služebních cest
 • Zaveďte "vzájemné" školení zaměstnanců, zejména tam, kde je klíčová oblast firmy závislá na jediném zaměstnanci.

Dodavatelé

 • Vyhodnoťte možné přerušení kteréhokoli místa dodavatelského řetězce.
 • Požádejte dodavatele, aby poskytli své plány kontinuity.
 • Přezkoumejte smlouvy s klíčovými dodavateli.
 • Vyhodnoťte alternativní dodavatele.

Finance a hotovost

 • Vyhodnoťte svou finanční rozvahu a stav cashflow.
 • Snižte fixní nebo mandatorní náklady, kdykoli je to možné.

Dopad na vaše zákazníky

 • Posuďte potenciální dopad zpoždění (nebo jiné změny) v dodávce služeb/produktů zákazníkům.
 • Komunikujte se zákazníky, pokud očekáváte dopad do kvality poskytovaných služeb.

Leadership

 • Často komunikujte se svými zaměstnanci.
 • Buďte empatičtí (projevujte starost, ale ne paniku).
 • Nejprve se starejte o své zaměstnance.

Vliv na obrat

 • Vypracujte alternativní strategie pro získávání zákazníků, kteří nevyžadují osobní kontakt.
 • Vypracujte plány na 25%, 50% nebo 75% snížení příjmů.
 • Zkontrolujte přiměřenost pojištění pro případ přerušení podnikání.
 • Vyhodnoťte produkty, služby a trhy z hlediska nových zdrojů příjmů.

Prostředí firmy

 • Zajistěte zásobu hygienických potřeb.
 • Zapojte úklidovou službu pro intenzivní čištění.
 • Vyškolte zaměstnance o osvědčených postupech pro kontakty mezi sebou a se zákazníky