Plánujete rozšířit firmu?

03.02.2020

Při řízení firmy se dříve či později většina podnikatelů dostane do situace, kdy se rozhodne firmu rozšířit. Ať už se jedná o fyzické rozšíření kancelářského prostoru, rozšíření počtu zaměstnanců nebo investování do nového vybavení nebo technologie, vždy je třeba zvážit celou řadu oblastí, kterých se expanze týká.

I když existuje řada otázek, které je třeba vzít v potaz, včetně expanze prostřednictvím akvizice firmy, níže se podíváme na tři oblasti, kterých se expanze týká nejčastěji a připomeneme činnosti a kroky, které by při realizaci neměli zůstat bez kontroly.

Rozšíření prostor firmy

Existuje mnoho důvodů, proč rozšířit prostory pro podnikání - např. jako důsledek nárůstu počtu zaměstnanců, zvyšujících se požadavků na sklad nebo potřebu nabídnout showroom. Při pohledu na expanzi se často stává, že se majitelé tak zaměří na hledání a úpravu prostoru pro podnikání podle jejich představ, že často ztratí ze zřetele své úspěšné podnikání.

Při úvahách o rozšíření prostoru firmy je proto vhodné si položit minimálně následující otázky:

 • Jaký dopad bude mít tato změna na současné podnikání / zaměstnance?
 • Budete muset kanceláře během výstavby a stěhování zavřít?
 • Jak budete klienty informovat o změnách? Využijete sociální média nebo jinou formu komunikace?
 • Dojde k nějakému přerušení provozu nebo jinému dopadu na obsluhu klientů?
 • Pokud se s klienty setkáváte v kanceláři, jak budete tyto situace řešit v průběru výstavby/úpravy stávajících prostor?
 • Umožníte zaměstnancům během výstavby pracovat z domova?
 • Bude existovat nějaká fotodokumentace před a po realizaci pro marketingovou komunikaci?
 • Plánujete pro své klienty den otevřených dveří, až bude nový prostor připraven?

Investice do zaměstnanců

Je bez diskuse, že zaměstnanci jsou základem úspěchu každého podnikání. Spokojení zaměstnanci jsou loajální a produktivní. Při rozšiřování počtu zaměstnanců je třeba zvážit všechny aspekty rovnováhy mezi prací a životem zaměstnanců, nejen balíček finančních odměn a benefitů. Zde jsou otázky, které souvisí s náborem dalších pracovníků:

 • Máte zpracovány jasné popisy a náplň práce na nových pozicích?
 • Kde budete nové zaměstnance hledat a jaký máte rozpočet?
 • Kdo bude provádět primární předvýběr z příchozích životopisů?
 • Kdo naváže první kontakt s uchazečem?
 • Jaké budou otázky k pohovoru?
 • Kdo bude s uchazeči vést rozhovor? A kolik kol rozhovorů plánujete?
 • Budete chtít uchazeče otestovat (písemný či praktický test)?
 • Když uchazeče přijmete, máte připravený proces jeho adaptace a zaškolení?
 • Nabízíte průběžné školení? Jaký typ rozpočtu jim budou přiděleny?
 • Jak bude nastaven motivační systém odměňování?
 • Co když vaši zaměstnanci potřebují ubytování - máte na to rozpočet?
 • Můžete najmout smluvní pracovníky místo zaměstnání osoby na plný úvazek?
 • Jaké výhody nabídnete?

Pokud zjistíte, že řízení lidských zdrojů ve vaší firmě je příliš náročné, můžete zvážit najmutí HR konzultanta nebo HR firmy, která bude působit jako vaše personální oddělení.

Investice do produktů, strojů a technologií

Kdykoliv se podnikatel rozhodne investovat do nového produktu, stroje nebo technologie, přináší tento krok do firmy nové možnosti podnikání a objeví se nové procesy a dovednosti.

Při rozšiřování v této oblasti je třeba mít na paměti několik věcí:

 • Kdo zajistí odpovídající školení pro všechny zaměstnance, a to nejen z hlediska bezpečnosti, ale také z hlediska učení?
 • Kdo má potřebné dovednosti a čas, aby se ujal vedení tohoto projektu?
 • Měla by tuto iniciativu vést externí firma?
 • Kdo bude pověřen implementací a nastavením?
 • Jak zajistíte průběžnou informovanost všech zaměstnanců, zapojených do projektu?
 • Jak představíte nový produkt, vybavení nebo technologii zaměstnancům a/nebo klientům?
 • Jaké aktualizace jsou vyžadovány po instalaci? Potřebujete program/balíček údržby?
 • Jaký druh záruky nabízí produkt, vybavení nebo technologie?

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak můžete rozšířit své podnikání a jaké mají zkušenosti z praxe jiní podnikatelé? Připojte se do našich poradních skupin.