Znáte silné a slabé stránky své firmy?

06.01.2022

Každá firma dělá některé věci opravdu dobře a v jiných oblastech občas zaostává. Můžete mít například výbornou distribuci, ale neustále řešíte stížnosti zákazníků. Nebo máte skvělé marketingové sdělení, ale jen minimálně komunikujete přes sociální média. Ať už jste v jakékoliv situaci, měli byste důkladně znát celé spektrum svých silných a slabých stránek - jinak riskujete, že nevyužijete nabízené příležitostí nebo že vás předběhne konkurence. Jak můžete přistoupit k identifikaci silných a slabých stránek?

Začněte se SWOT analýzou

SWOT analýza zkoumá interní a externí vlivy, které jsou pro firmu a způsob jejího fungování důležité jak pozitivně, tak i negativně. Analýza se zaměřuje na identifikaci vlivů v následujících 4 kategoriích:

Strengths (silné stránky)
nejsilnější části podnikání a nejefektivnější prodejní argumenty, hlavní odbornosti týmu a investice.

Weaknesses (slabé stránky)
nejslabší části podnikání a slabá místa v prodejním procesu, co ve vašem týmu chybí

Opportunities (příležitosti)
potenciální zákazníci, investoři, události, případně nové cílové trhy.

Threats (hrozby)
potenciální konkurenti, důvody, proč by mohli investoři omezit financování, nebo negativní vývoj na trhu.

"Slabá stránka nemusí být nutně slabou stránkou, pokud s ní bojují všichni konkurenti na trhu."

Při posuzování slabých i silných stránek je nejlepší "zachovat si odstup a vyhodnotit SWOT komponenty z pohledu celého trhu. To pomůže získat přehled o tom, jak věci vypadají z pohledu potenciálních zákazníků a partnerů.

Poraďte se s ostatními

Tím, kdo nejlépe zná firmu do všech detailů, jsou obvykle její majitelé. Potenciálně cenné informace však můžete také získat, pokud budete věnovat čas konzultacím s různými partnery firmy - včetně zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců.

Jejich pohled na firmu a vnímání silných a slabých stránek lze zjistit jak formálně (např. dotazníky), tak neformálními diskusemi. Zcela jistě se dozvíte spoustu cenných informací - od cenové strategie až po zákaznický servis, o kterých jste dříve neuvažovali. Všechny tyto informace pak můžete zahrnout do komplexního pohledu na to, co vaše firma dělá nejlépe a kde by mohlo dojít ke zlepšení.

Pečlivě sledujte stížnosti zákazníků

Vyhodnocení silných stránek firmy je obvykle snazší, než se kriticky podívat na její nedostatky. Významným zdrojem informací jsou proto stížnosti zákazníků. Pokud ještě nesledujete četnost a podstatu těchto stížností, je nejvyšší čas začít.

"Informace, které obdržíte, vám pomohou identifikovat slabiny. To může být užitečné zejména "v případě, že se opakují stížnost na konkrétní závadu, produkt nebo službu."

Srovnejte se s konkurencí

O firmě se toho hodně dozvíte také tak, že se na ni podíváte pohledem konkurence. Zkuste se objektivně podívat jak na své podnikání, tak na to, co vaši konkurenti dělají dobře a kde jsou mezery v jejich tržním výkonu:

  • Je web konkurence lepší a atraktivnější než váš nebo je pro potenciální zákazníky obtížné se v něm orientovat?
  • Klade konkurence dostatečný důraz na kvalitní služby zákazníkům nebo se tato zpráva ztratí v jiných marketingových tématech?
  • Které aktivity konkurence se zdají být více či méně efektivní a nákladově efektivnější než vaše vlastní?

Podívejte se také na konkurenční propagační / reklamní materiály a její komunikaci na platformách sociálních sítí - dostanete tak nový pohled také na vaše vlastní operace a procesy.

Nejlepším způsobem, jak získat detailní a nestranný pohled na vaši firmu, je zapojit se do skupiny obdobně uvažujících podnikatelů, kteří si vzájemně nekonkurují - např. poradenské skupiny jako TAB Board. V důvěrném prostředí zde sdílejí CEO a majitelé firem nápady a postřehy, diskutují o svých výzvách a dostávají rady (a za které přijímají odpovědnost) a poučují se ze zkušeností ostatních členů z obdobných úrovní řízení..

Zjistěte více o tom, jak vám členství v TAB může pomoci s nastavením strategie růstu vaší firmy a proměnit slabiny v silné stránky.