Proč je pro firmu důležitý růst?

14.06.2023

Myslíte, že podnikatel zakládá a udržuje firmu proto, aby ji dál rozvíjel a zlepšoval? Odpověď je zřejmá. Ale jak potvrzuje většina business mentorů a poradců, někteří podnikatelé jsou spokojeni, když dosáhnou určité úrovně úspěchu a nemají potřebu cokoliv dál měnit. Jsou spokojeni s postavením firmy na trhu a a mají malou nebo dokonce žádnou motivaci něco změnit.

Tento přístup je však v jakémkoliv podnikání velmi rizikový. Růst není pro firmy jen důležitý - je naprosto nezbytný. Bez dalšího růstu a rozvoje začne každá firma dříve nebo později stagnovat. Stagnace může mít za následek snížení standardů kvality produktů nebo služeb, snížení úrovně zákaznických služeb, zhoršenou morálku zaměstnanců a řadu dalších problémů. Růst je rozhodující pro přežití firmy i v budoucnu. Mezi hlavní výhody pro firmy, které se stále rozvíjejí a hledají možnosti zlepšení patří zejména:

  • Identifikace nových prodejních příležitostí
  • Rozšiřování nabídky produktů nebo služeb
  • Získávání nových zákazníků
  • Snadnější přístup k financování dalšího rozvoje

Růst může také "posílit důvěryhodnost firmy", což umožňuje mít více dodavatelů a zvýšit si stabilitu a zisky. Při pohledu na úspěšné firmy lze jednoduše konstatovat, že všechny konkurenční výhody těchto firem byly dosaženy díky snaze o jejich rozšiřování!

Je zde však také spousta dalších důvodů, které podnikatele motivují k tomu, aby si osvojili myšlenku "nepřetržitého růstu". Rostoucí, finančně zabezpečená firma má často významnější postavení na trhu (což znamená menší hrozbu ze strany konkurentů), což zase přináší větší sílu při vyjednávání větších nákupů (například nová technologie) a/nebo výhodnější dohody o pronájmu nebo pronájmu.

Efektivní růst také pomáhá odvrátit potenciálně negativní účinky výkyvů na trhu a v národní ekonomice. A hlavně, profil dynamické rostoucí firmy často oslovuje zajímavé uchazeče o zaměstnání.

Rizika a příležitosti růstu

Růst samozřejmě není možný bez určitých rizik. Pro ředitele a majitele firem, kteří si cení osobní kontroly, představuje rostoucí podnik také růst nároků na jednotlivé oblasti řízení (např. HR, marketing, finance, prodej), kde není možné uplatňovat mikromanagement.

Úspěšný rozvoj firmy slouží také k tomu, aby si majitel firmy uvědomil, že není v jeho silách obsáhnout všechny oblasti podnikání a řízení v jedné osobě. Dříve nebo později přijde okamžik, kdy bude potřeba vzdát se kontroly nad některými nebo mnoha provozními funkcemi - a předat je schopným, dobře vyškoleným podřízeným. Pokud majitel firmy není ochoten některé činnosti delegovat, nemůže očekávat, že růst bude pokračovat bez problémů.

Další hrozbou způsobenou růstem firmy je ztráta osobního kontaktu se zákazníky. Pojem "osobní" v tomto případě znamená vše od zajištění vysoce kvalitních produktů a služeb až po spolehlivé dodání a rychlou reakci na dotazy nebo stížnosti zákazníků. Je to jeden z nejčastějších důvodů nespokojenosti u jinak věrných zákazníků: "Společnost je už příliš velká a dostat se k někomu kompetentnímu, s nímž by si mohl promluvit, je problém!"

Pokračující růst je také nákladný. Je třeba najmout a vyškolit nové zaměstnance, zaměřit se na výzkum a vývoj, který podporuje větší inovace, jakož i náklady spojené s marketingem a prodejem.

Plánování růstu

Vzhledem k těmto a dalším obavám je životně důležité růst plánovat, nikoli jen čekat, až k němu dojde. "Plán růstu by měl podrobně popsat, jak bude vypadat vaše požadovaná expanze a kde chcete být během 6-12 měsíců." Mít stanovené cíle je vhodné hlavně proto, abyste mohli měřit úspěch v průběhu času. Mezi obvyklé strategie růstu patří:

  • Aktualizace nové produktové řady 
  • Rozšíření firmy do nových regionů
  • Vytváření nových obchodních partnerství
  • Aktualizace obchodních nabídek

Snad nejdůležitější je, že pokračující růst umožňuje vašemu podnikání hledat nové možnosti a příležitosti na trhu. Inovace je rozhodující pro odlišení se od konkurentů a pro udržení souladu s neustále se měnícími potřebami vaší cílové skupiny. 

Neexistuje žádný důvod, proč řešit výzvy růstu a s tím spojené otázky o samotě. Existují různé skupiny, např. TAB Board, kde mohou podnikatelé a výkonní ředitelé firem sdílet nápady pro růst s ostatními, kteří "toto téma již řešili či řeší a udělali konkrétní kroky a opatření" - čímž se snižuje riziko nákladných chyb. Získejte další informace o tom, jak můžeme pomoci vašemu podnikání růst.