Kdy inovovat business?

08.09.2021

Každý majitel firmy se občas zamýšlí nad tím, jaké změny a inovace by měl ve firmě realizovat, aby byla schopna stále plnit měnící se požadavky zákazníků. Kromě těchto úvah jsou zde další důvody, které vyžadují, abychom uvažovali o revizi fungování firmy. K těm nejčastějším patří:

 • Sortiment výrobků nebo zboží už není pro zákazníky atraktivní
 • Na trhu se objevil nový nebo výrazně posílil jiný konkurent
 • Technologie se vyvíjí rychle, takže současné nabídky nejsou relevantní.

V každé takové situaci je třeba začít uvažovat minimálně o plánu obměny či inovace. Přinášíme několik tipů, které pomohou s přípravou takového plánu.

Podívejte se, co dělá konkurence

Aktivity konkurence mohou naznačovat, že je čas znovu revidovat své produkty a služby. Při hodnocení konkurence se zaměřte zejména:

 • Jaké má webové stránky, jak často je aktualizuje
 • Co a jak zdůrazňuje ve zprávách na sociálních sítích.
 • Jak přitažlivý je obsah webu (články, případové studie atd.), které propagují.
 • Vždy se na konkurenci podívejte očima zákazníka

Pokud je to možné, zkuste zjistit, jaké má konkurence výsledky a pokud jsou lepší než vaše, tak se snažte zjistit příčiny.

Udělejte firemní brainstorming

Pokud ještě nemáte představu, jaké změny by jste měli ve firmě realizovat, tak nejlepší cestou jak to zjistit je zapojit váš tým - klíčové zaměstnance i ty, kteří jsou aktivní a přichází s nápady a uspořádat tzv. brainstorming. Při společném brainstormingu se zamyslete nad současnými výzvami, kterým firma čelí i výzvami, které ji teprve čekají. Dále se podívejte na způsoby, jak mohou být vaše výrobky nebo služby upraveny, Někdy se v diskusi můžete pobavit dokonce i o tom, jak by mohl vypadat úplně nový obchodní model firmy. Pamatujte, že při brainstormingu neexistují žádné špatné nápady!

Nedávejte si žádné mantinely

Při prvních úvahách o změnách se nenechte omezovat případnými překážkami realizace. Když objevíte z vašeho pohledu dobrý, ale odvážný nápad, vyzkoušejte jeho životaschopnost prostřednictvím průzkumu zákazníků nebo diskusí nápadu u důvěryhodných poradců. Pokud bude nápad natolik odvážný a odlišný od stávající prezentace firmy, je vhodné změnit komunikaci firmy navenek, aby jste neohrozili "pověst vaší firmy" a získali pozitivní reakce stávajících i potenciálních zákazníků.

Buďte jiní

Nemá smysl vymýšlet změny v nabídce vaší firmy, pokud se nebudou výrazně lišit od toho, co jste měli dříve, a od toho, co již na trhu existuje. Pamatujte, že jasně definovaná jedinečná prodejní nabídka vždy odpovídá na klíčovou otázku zákazníka: "Proč bych měl obchodovat s vámi a ne s některým z vašich konkurentů?"

Při úvahách o změnách v nabídce firmy uvažujte prioritně o následujících strategiích:

 • Rychlejší a efektivnější zákaznický servis
 • Vyšší úroveň zákaznické zkušenosti (spokojenost s nákupem)
 • Širší produktová nabídka
 • Navýšení objemu prodeje za snížené ceny.

Pamatujte, že každý plán inovací a změn ve firmě musí identifikovat způsoby, jak novou nabídku odlišit.

Využijte to, co již funguje

Inovace nebo změna neznamená, že musíte zahodit celý obchodní model. Pokud některé procesy a systémy fungují dobře, můžete je přizpůsobit novým postupům:

 • Udržujte funkce a operace, které dávají smysl a fungují.
 • Zaměřte se na lepší komunikaci s lidmi z vašeho týmu, kteří mají sklon podporovat nové věci a inovace.
 • Definujte oblasti, kde dává největší smysl snižování nákladů.

Jakákoliv revoluce potřebuje pro svůj úspěch silný základ. Zachovejte některé z faktorů, které přinesly minulé úspěchy, mohou vám být dobrým pomocníkem při postupu vpřed.

Změnám a inovacím se dříve či později nevyhne žádná firma. Úvahy o nových možnostech či změnách ve fungování firmy patří k také k častým tématům mentoringu a setkání podnikatelů. Výstupem jsou obvykle nezaujaté názory a postřehy, doplněné o zkušenosti ostatních ředitelů a majitelů firem, kteří se s těmito výzvami již v minulosti setkali. Zjistěte více o tom, jak lze sdílet zkušenosti, které mohou pomoci vašemu podnikání růst.