Jak změnit fungování firmy?

07.05.2020

Virová pandemie přiměla řadu firem, aby své podnikání přizpůsobili novým podmínkám. Hlavní prioritou malých a středních firem se stala především možnost zachování provozu. Zcela mimo běžný zájem jsou obvyklé cíle typu dosáhnou zisk nebo zvýšit prodeje v důsledku speciálních nabídek nebo slev. Nacházíme se v době, kdy dříve široce přijímané obchodní modely nefungují.

V následujících měsících se pravděpodobně situace bude postupně vracet do nových "běžných" kolejí. Vzhledem k tomu, že poptávka zákazníků po některém zboží a službách klesla nebo bude i nadále nižší, měli by se dobří lídři firem podívat na své podnikání z nového úhlu a prozkoumat, co v minulosti fungovalo , co naopak již nefunguje a kam by firma měla soustředit své aktivity, aby udržela obvyklé výkony (nebo nyní přežila, aby později mohla opět začít růst).

Pokud přemýšlíte, jaké změny ve fungování firmy je třeba udělat, přinášíme několik tipů, jak se na změnu směru vašeho podnikání připravit a jak postupovat:

Zachovejte funkce a procesy, které stále fungují

Změna směru a fungování firmy obecně neznamená zrušení všech vašich obchodních funkcí a procesů. Podívejte se na aspekty vašeho podnikání, které lze zachovat ve stávající podobě, nebo možná trochu vylepšit, abyste dosáhli větší efektivity. Změna směru neznamená začít od nuly.

Zlepšete komunikaci s klíčovými partnery

Pokud je někdy čas na zlepšení firemní komunikace, tak při realizaci změny fungování firmy je to nutné. Zaměřte se na následující klíčové partnery:

  • Využijte současné situace, kdy vaši zaměstnanci pracují vzdáleně. Díky pokroku v digitální technologii není důvod s nimi v průběhu probíhající pandemie přestat komunikovat. Software pro spolupráci a video umožňuje nastavit pravidelný plán online schůzek, průběžně informovat o aktuálních projektech a iniciativách a jednoduše směrem k zaměstnancům komunikovat plány změn, které budete v následujícím období realizovat.
  • Stejnou technologii využijte k tomu, abyste zůstali ve spojení se současnými i budoucími zákazníky. (Můžete např. zavolat svým nejvýznamnějším zákazníkům a požádat je, aby vám poskytli zpětnou vazbu k vašim plánům na podporu podnikání.) Osobní setkání v tuto chvíli nejsou nejvhodnější, ale je důležité, aby jste si udrželi vztahy s vašimi stávajícími zákazníky. Jsou to lidé a firmy, s nimiž chcete spolupracovat i v budoucnu.

Chcete-li získat z komunikace maximum, využijte možnosti sociálních médií ve vaší firmě, abyste "dali vašemu publiku (zaměstnancům i zákazníkům) vědět, co se u vás mění, jaké nové služby poskytujete, jak to zlepší zážitky klientů při nakupování a jak jim to může prospět!

Definujte oblasti, kde lze snížit náklady

Nikdo nemá rád prudké snižování provozních nákladů a platů, ale pozorné sledování těchto položek je součástí jakékoliv strategické změny. Odborníci doporučují, aby se firmy přednostně zaměřili na hledání úspor v oblastech jako je možnost zmenšení kancelářských prostor, pozastavení náborovýc aktivit, snížení fixních nákladů, lepší řízení marketingových výdajů nebo opětovné vyjednávání hlavních smluvních nákladů. " Nebude to snadný úkol, ale díky tomu si vytvoříte hotovostní rezervy a firma bude z dlouhodobého hlediska ekonomicky životaschopnější.

Připravte si plán

Změny v podnikání by nikdy neměly být prováděny jen tak. Tento proces vyžaduje pečlivou analýzu signálů, které myšlenky na změnu vyvolaly. Mezi signály, avizující potřebu změny mohou kromě globální pandemie patřit také např. přibývající stížnosti zákazníků a negativní online zpětné vazby, nástup nových nebo agresivnějších konkurentů, cenové podbízení obchodními rivaly a příliš velká pozornost věnovaná jedné produktové řadě před jinými možnými zdroji tvorby výnosů.

Když budete mít tuto analýzu hotovou, začněte sestavovat plán, který zajistí, že máte všechny správné informace a podklady, včetně:
• Komplexní pochopení ekonomických důsledků
• Potřeba zachovat klíčové zaměstnance a/nebo najmout nové
• Životaschopný harmonogram provádění a dokončení změn

Podnikání a nejistota nikdy netvoří dobrý mix, ale ať se nám to líbí nebo ne, v současné době je nejistota téměř všude. Rozsáhlé plánování a příprava umožní snazší přístup ke změně všem zúčastněným a zvýší pravděpodobnost, že toto úsilí bude fungovat.

Zvažujete změny ve své firmě a hodila by se vám inspirace, jak to dělají jinde? Kontaktujte nás.