Aktuální nabídka kurzů

Structogram 1 - Klíč k sebepoznání

Poznáte své predispozice, silné a slabé stránky i příležitosti, které vám vaše přirozenost dává. Jste efektivnější, motivovaní a víte, jak dosáhnout svého cíle rychleji bez frustrace a zbytečných problémů. Víte, že jsou role, které vám jsou nepříjemné, ale naučíte se způsoby, jak vám je pomoci přizpůsobit vašim potřebám a snížit stres. Rozsah : 1 den Místo konání : Brno

5 490 Kč

Structogram 2 - Klíč k poznání druhých

Naučíte se, jak pracovat s lidmi. Získáním schopnosti rozpoznávat biostrukturu jiných lidí si uvědomíte jejich chování, motivy a potenciál . Dozvíte se, jak respektovat individualitu druhých lidí, motivovat je a věrohodně je ovlivňovat . Zjistíte také, jak se vyhnout zbytečným konfliktům.   Rozsah : 1 den Místo konání : Brno

5 890 Kč

Structogram 3 - Využití v praxi

V tomto modulu si spojíte znalosti z předchozích modulů. Teprve když víme, co každého z nás motivuje, povzbuzuje nebo naopak demotivuje, můžeme k zákazníkům i spolupracovníkům přistupovat mnohem efektivněji. Během školení se mimo jiné naučíte rozpoznat důležité základní prodejní motivy, sociální motivy, faktory ovlivňující produkty a nákupní odolnost různých biostruktur. Navíc se naučíte, jak najít správné argumenty pro úspěšnou komunikaci. Rozsah : 1 den Místo konání : Brno

5 990 Kč