Structogram 3 - Využití v praxi

V tomto modulu si spojíte znalosti z předchozích modulů. Teprve když víme, co každého z nás motivuje, povzbuzuje nebo naopak demotivuje, můžeme k zákazníkům i spolupracovníkům přistupovat mnohem efektivněji.

Během školení se mimo jiné naučíte rozpoznat důležité základní prodejní motivy, sociální motivy, faktory ovlivňující produkty a nákupní odolnost různých biostruktur. Navíc se naučíte, jak najít správné argumenty pro úspěšnou komunikaci.

Rozsah: 1 den

Místo konání: Brno

5 990 Kč