Structogram 1 - Klíč k sebepoznání

Poznáte své predispozice, silné a slabé stránky i příležitosti, které vám vaše přirozenost dává. Jste efektivnější, motivovaní a víte, jak dosáhnout svého cíle rychleji bez frustrace a zbytečných problémů. Víte, že jsou role, které vám jsou nepříjemné, ale naučíte se způsoby, jak vám je pomoci přizpůsobit vašim potřebám a snížit stres.

Rozsah: 1 den

Místo konání: Brno

5 490 Kč