Buďte nejen v krizi dobrým lídrem

17.04.2021

Manažeři a lídři čelili v minulosti mnoha ekonomickým změnám, stačí si jen například připomenout krize v letech 2009 nebo 2011. Dnešní situace však představuje zcela novou úroveň problémů, spojených s vedením firmy v těžkých dobách. Stejně jako v minulosti, i dnes se pohybujeme v nových podmínkách. Určité postupy a zásady jsou však obecně úspěšné bez ohledu na typ krize. Chcete-li se stát dobrým lídrem v krizi, vyzkoušejte následující tipy:

Buďte sebevědomí a důvěryhodní

V krizi lidé mají tendenci obracet se k někomu, kdo je neznámou situací provede. Proto je důležité, aby všichni, kdo vedou své týmy, znali své silné stránky a uměli je ve správný okamžik efektivně a účinně využít (své přednosti a nedostatky můžete poznat např. pomocí Structogramu). Skutečný leader ví, že krize je přesně ten moment, kdy je třeba využít silné stránky a podpořit odhodlání lidí a firem, kterým slouží.

Dobrý vůdce nepodléhá panice. Naopak přichází s návrhem řešení a vizí dalšího postupu, čímž pomáhá udržet tým v klidu a soustředění se na řešení.

Stanovte priority a delegujte

V krizi je třeba řešit především základní priority. V závislosti na typu organizace a jejích podmínkách fungování se nejvyšší priority mohou týkat především zajištění zdraví zaměstnanců, zachování základní finanční likvidity a udržování vysoce kvalitních služeb zákazníkům. Je na vůdci, aby tyto priority formuloval, vysvětlil je a seznámil s nimi ostatní, aby věděli, na co mají zaměřit svoji pozornost a nezabýval se detaily.

Stejně důležité je budování "krizového týmu" silně smýšlejících, spolehlivých a talentovaných zaměstnanců. Toto jsou jednotlivci, kterým důvěřujete, že budou jednat podle vaší vize. Ujistěte se, že všichni jasně rozumí tomu, co se od nich očekává. Delegujte na ně dostatečnou samostatnost, aby mohli sami rozhodovat.

Pamatujte, že rozhodnutí by měla být směřována shora dolů, nikoliv obráceně. Buďte důslední ve svých rozhodnutích a netolerujte chyby.

Komunikujte!

Ne každý vůdce je rozený komunikátor. Protože však oslovení zaměstnanců a jejich uklidnění v době krize je důležité, nikdy není příliš pozdě na to, abychom se naučili dobré komunikační schopnosti právě v krizi. Mezi takové dovednosti patří schopnost mluvit jasně, vyhýbat se technickému žargonu, dostat se k věci a intuitivně pochopit, jak doručit zprávu různým příjemcům.

Tyto dovednosti lze zvládnout i v obtížných dobách. Pokud cítíte, že existuje prostor pro zlepšení, vyhledejte pomoc vyškoleného komunikačního kouče nebo poradce. Před zveřejněním si alespoň vyzkoušejte přednést zamýšlené sdělení před malým publikem přátel nebo kolegů.

Přijměte jasná opatření

Pravděpodobně nejúčinnějším rysem řešení krizí je schopnost člověka absorbovat a zpracovat všechny dostupné informace - a poté učinit pevné rozhodnutí.

Každý manažer má zkušenosti s "analýzou paralýzy", kdy se kritické faktory, které je třeba zvážit, zdají neřešitelné a je nemožné určit nejlepší možný postup. Tady však nastává okamžik skutečného umění vedení, kdy si vůdce uvědomí, že nemůže pokračovat v nekonečném shromažďování a analýze informací. Naopak, v tento okamžik efektivní krizový vůdce zváží výhody a nevýhody rozhodnutí, které následně přijme a pevně si za ním stojí, čímž se společnost posouvá kupředu.

Nezapomínejte na sebe

V krizové situaci je snadné zapomenout na sebe. Proto pamatujte, že i když je situace kritická, tak je důležité, abyste ji zvládli - a k tomu potřebujete být v dobré fyzické i psychické kondici. Proto se snažte i v této době dodržovat následující zásady:

  • Jezte zdravé a výživné jídlo.
  • Získejte nějaký druh cvičení a / nebo cvičení meditace.
  • Věnujte čas své rodině a blízkým.

Je prakticky nemožné ignorovat péči o sebe a uspět jako vůdce. Cenné nástroje, tipy a rady, které pomáhají vedoucím pracovníkům vyrovnat se s problémy podnikání, včetně možnosti sdílet své zkušenosti a poznatky tzv. "out of box" přináší TAB Board.