5 trendů managementu

04.02.2022

Trendy v oblasti vedení a leadershipu přichází a odchází, ale jeden princip zůstává neměnný. Povinností každého manažera je vést - mít přehled o celkovém obrazu, znalosti a sebevědomí, aby v případě potřeby byli schopni jednat.

Trendy ve vedení míří na širokou škálu dovedností, které by manažeři měli zvládat především v permanentní nejistotě. Majitelé firem a CEO se však navíc musí vypořádat se schopností zvládat změny. Rozhodnutí, která učiní letos a v blízké budoucnosti, budou mít dopad do všech aktivit, spojených s jejich firmami.

Chcete-li mít náskok před ostatními, zkuste se inspirovat některými z 5 trendů leadershipu:

1. Využijte příležitosti a identifikujte oblasti růstu

Nový rok slibuje nové obchodní a růstové příležitosti. Úkolem leaderů je, aby získali všechna relevantní data, rozeznali možné hlavní trendy a pak přesně identifikovali, jak jejich podnikání může tyto nové příležitosti využít. To zahrnuje také hlubší pochopení kulturních rozdílů a oblastí, kde se objevují nové příležitosti pro získávání zákazníků.

2. Staňte se expertem na řízení zaměstnanců

Majitelé firem a CEO obecně nejsou přímo odpovědní za přímé řízení všech svých zaměstnanců, ale stále více se od nich očekává, že pochopí, jak nové generace zaměstnanců ovlivňují směr firmy. Je tedy vhodné začít hledat nové příležitosti pro interakci se svými vedoucími pracovníky v oblasti lidských zdrojů a zaměřit se na efektivnější delegování úkolů a zlepšení komunikačních kanálů.

3. Pochopte, kde existují příležitosti

V novém roce se od leaderů očekává, že včas objeví tzv. "mezery v příležitostech". Patří sem rozpoznání potenciálních hrozeb, které představují konkurenti - díky tomu se firmám otvírá prostor pro hledání dalších příležitostí, zkoumání nových hranic možností a s tím souvisí schopnost ve správný okamžik tyto příležitosti využít. Progresivní lídři tento netradiční způsob využívají k tomu, aby ve svých firmách zavedli nové přístupy k řešení úkolů a splnění stanovených cílů.

4. Zlepšete své měkké dovednosti ve vedení

Měkké dovednosti jsou při vedení lidí nezbytné. Patří mezi ně především zdokonalení v oblastech:

Aktivní naslouchání - soustřeďte se méně na to, co musíte říci, a více na to, co říkají ostatní a také na to, jak se vyjadřují v řeči těla a neverbálních narážkách.

Emoční inteligence - naučte se, jak "číst" lidi, podle toho přizpůsobte vaši komunikaci a snažte se s nimi komunikovat na emoční úrovni.

Komunikace - ujistěte se, že vaše sdělení je zcela jasné. Mistrovská komunikace je ta, která inspiruje a motivuje, bez ohledu na publikum

Cennější měkkou dovedností se stane také zranitelost. "Pokud ukážete jako první, že jste také zranitelní, ostatní budou více nakloněni k tomu, aby se vám více otevřeli, což vytváří silnější pocit důvěry." Koneckonců, důvěra je nejdůležitější pouto, na kterém mohou leadeři stavět svůj vztah s lidmi, které vedou.

5. Staňte se expertem změn

Už je to nějakou dobu jasné, ale teprve letos se potvrdí, že trh je neustále v pohybu (někteří nazývají tento stav "chaos"). Nemá smysl tomuto trendu vzdorovat, progresivní lídři naopak budou hledat způsoby, jak přijmout a podporovat kulturu změn, kde se lidé nadšeně přizpůsobí dynamickým situacím v podnikání a na pracovišti.

Chcete zlepšit své dovednosti ve vedení nebo vás zajímá, jak tuto dovednost zvládají jiní? Zjistěte více o možnostech rozvoje Vás i vašeho podnikání.