Využíváte při komunikaci vizualizaci?

13.06.2022

Existují dvě základní pravdy o informacích a lidské povaze, s nimiž se musíme vyrovnat:
- žijeme v době, která nás utápí v obrovském množství dat
- lidé přijímají a zpracovávají informace prostřednictvím obrázků efektivněji než slovy.

Nástroje pro vizualizaci dat jsou navrhovány proto, aby nám usnadnili efektivnější komunikaci obchodní strategie. Je to velmi užitečný způsob, jak sdílet poznatky získané z analýzy dat.

Přínosy vizualizace dat

Vizualizace dat je "grafické znázornění informací a dat pomocí grafů, grafů, diagramů, atd., které se používají k objasnění tématu u zúčastněných stran komunikace, kteří ne/mají příslušné odborné znalosti, aby správně porozuměli významu prezentovaných tvrdých dat."

Většina firem dnes běžně disponuje obrovským množstvím dat, které se týkají výroby, obchodu, marketingu, demografie zákazníků a dalších klíčových oblastí. Dokud však tyto informace nejsou filtrovány analytickým procesem Business Intelligence (BI), jsou to jednoduše jen nezpracovaná data - do značné míry nepochopitelná pro všechny kromě vyškolených a zkušených obchodních analytiků.

Vizualizační nástroje nám pomáhají tato nezpracovaná data transformovat na informace, které lze použít:

A) k lepšímu pochopení relevantního vývoje nebo vzorců ovlivňujících podnikání,

B) ke sdělení, co tato data znamenají v širších souvislostech.

Přepracování dat do vyprávěcí formy má kromě komunikace informací i další výhody. Vizualizace dat může výrazně zlepšit strategické a rozhodovací procesy.

Poznejte své publikum

Rozsah vhodných softwarových nástrojů v této oblasti je poměrně široký, za zmínku stojí např. Microsoft Power BI nebo Google Analytics Review (více zde). Ať už si vyberete jakékoli řešení, měli by jste vždy vzít v úvahu informace o znalostech cílového publika, které chcete oslovit:

  • Zákazníci - Správné nástroje mohou vysvětlit výhody vašich produktů nebo služeb zajímavým vizuálním způsobem, což v konečném důsledku může vést ke generování nových potenciálních zákazníků a konverzí.
  • Investoři - Vizualizace výsledků firmy může efektivně komunikovat aktuální a předpokládané trendy ve vašem odvětví, což povede k většímu zájmu mezi potencionálními zájemci z řad investorů při podpoře strategického růstu.
  • Zaměstnanci - Správná prezentace může odpovědět na řadu otázek zaměstnanců, jako je například to, jak si firma stojí z ekonomického pohledu (například z hlediska zisku a ztráty) a kam chce zaměřit své úsilí do budoucna. Sdílení takových informací současně podporuje zapojení zaměstnanců do aktivit firmy a dlouhodobě může vést k podpoře a udržení zaměstnanců.

Tipy pro skvělou vizualizaci

Jakmile si pojmenujete publikum, kterému chcete graf, tabulku, dashboard apod. představit, je třeba pečlivě vybrat data, která chcete sdílet. Při tvorbě vizualizace dat zkuste uvažovat jako editor, který se snaží vybrat pro svoji minutovou reportáž ty nejlepší záběry z celkového tříhodinového filmu. Cílem je vybrat "nejpůsobivější a nejzajímavější snímky, zatímco vše ostatní může zůstat na později. "

Soustřeďte se na jednoduchost. Je lákavé využít neomezené možnosti softwaru pro vizualizaci dat. Při prezentace více než kdekoliv jinde platí, že méně je více a proto se snažte udržet vaši prezentaci jednoduchou. Vámi sdělovaná informace tak bude mít mnohem větší efekt.

Jednoduché neznamená nudné nebo černobílé. Zkuste citlivě využít možnosti barevného zvýraznění vybraných sdělení, což vašemu publiku umožní sledovat skutečně podstatné informace.

Při vytváření poutavé prezentace mějte stále na paměti, že vyprávíte příběh prostřednictvím vizualizace dat. Obrázky, které vyberete, by měly podpořit příběh nebo produkt, kterým chcete cílové publikum oslovit.

Zajímá vás, jaké nástroje vizualizace využívají jiné firmy nebo chcete jen poradit, jak lze s vizualizací pracovat při komunikaci s vaším okolím? Kontaktujte nás.