Tipy pro práci z domova

19.03.2020

Coronavirus COVID-19 změnil ze dne na den prakticky všechno, co se týká způsobu podnikání. Pro drtivou většinu firem na celém světě to znamená omezený provoz na pracovišti a převedení většiny činností, u nich je to jen trochu možné, na práci v režimu home office.

V posledních letech se samozřejmě trend směrem k práci na dálku neustále zvyšuje. Náhlý přechod z kanceláře nebo skladu do režimu home office však může způsobit zpomalení chodu firmy - skutečnou hrozbu pro přežití firmy během těchto nejistých časů.. Přinášíme proto přehled tipů, jak zajistit, aby pracovní týmy zůstaly produktivní a současně se udržela i pracovní morálka:

Pochopte situaci vašich zaměstnanců

Vedení pracovníků na home office je mnohem snazší, pokud chápete, s jakými novými výzvami se musí jednotliví členov týmu vypořádat, pokud jste je museli poslat na home office.

Minimální osobní kontakt - v průběhu času, kdy nebudete se svým týmem v osobním kontaktu, mohou zaměstnanci získat pocit, že jejich nadřízení (také pracující na dálku) nejsou na stejné vlně jako oni, s ohledem na pracovní očekávání, termíny, změny procesů atd.

Omezený přístup k informacím - získat potřebné informace k realizaci zadaných úkolů bylo často jednoduché. Nyní může být pro přístup k důležitým informacím zapotřebí více času a energie.

Nesprávná interpersonální komunikace. Při osobním kontaktu lidé lépe vnímají momentální pocity a chování kolegů, kteří zrovna "nejsou dobře naladěni" a budou mít proto pochopení pro jejich reakce. Při práci na dálku je však schopnost empatie výrazně snížena a zvyšuje se riziko, že si e-mail od takového kolegy chybně vyložíte nebo se budete cítit dotčeni jeho písemnou formulací.

Poskytněte manuál pro práci z domova

Zaměstnanci jsou někdy posláni domů s nedostatečnými pokyny, jak mohou svou práci z domu realizovat. Proto je žádoucí, abyste poskytli svým lidem několik pokynů, co dělat. Základní minimum by mělo zahrnovat následující doporučení:

Vytvořte si doma svůj pracovní prostor - hlavní hrozbou pro produktivitu v domácím prostředí je rozptylování. Například zaměstnanci s dětmi se musí vypořádat současně také s péčí o děti (v dnešní době je to skutečná výzva). Proto je vhodné nastavit si doma pravidla, kdy "pracuji pro zaměstnavatele a kdy jsem k dispozici rodině". Ideální je samozřejmě vyčlenění si prostoru, kde se mohu soustředit jen na práci a nejsem ničím a nikým rušen. Tyto podmínky se budou lišit od jednoho zaměstnance k druhému.

Podporujte pravidelnou komunikaci - využijte sílu digitální technologie k podpoře probíhající komunikace. Mobilní komunikace je dnes běžně k dispozici pro každodenní, neformální komunikaci; ale stejně důležité je, aby si manažeři naplánovali pravidelný kontakt se svými členy týmu. Kromě klasické textové komunikace (SMS, e-mail, chat, apod. ) je vhodné využívat i další nástroje (např. videokonference), které lze použít k:
• Posunu pracovních úkolů směrem k jejich splnění
• Snížení pocitu sociální izolace zaměstnanců a podpoře týmu.
• Operativnímu empatickému přístupu k řešení problémů
Manažeři i zaměstnanci by si také měli vytvořit soubor komunikačních pravidel, aby se snížilo zmatení nebo zavádějící pokyny.

Podporujte přestávky v práci - vaši zaměstnanci mohou také potřebovat slyšet podporu k přestávkám v jejich novém pracovním prostředí. Práce z domu neznamená, že budou vaši lidé po celou pracovní dobu non- stop pracovat. Stejně jako na pracovišti je třeba dodržovat přestávky, které jim pomohou k lepšímu soustředění a udržení duševní pohody.

Věnujte zvýšenou pozornost bezpečnosti

Jako by situace nebyla už tak dost složitá, objevují se i v této době pokusy o pishishingové podvody, které se snaží vytvořit dojem naléhavosti, aby vás přiměly k kliknutí na odkaz, který v lepším případě jen zablokuje počítač nebo v horším případě totální kolaps vašich systémů.

Proto nezapomeňte na opatření týkající se kybernetické bezpečnosti při práci:

  • Poučte zaměstnance, aby neotevírali žádnou e-mailovou přílohu, která vypadá podezřele.
  • Ujistěte se, že je aktualizován bezpečnostní software a jsou přijata přísná antivirová opatření.
  • Požadujte od zaměstnanců, aby pravidelně zálohovali svou práci (ideálně několikrát denně).
  • Poskytněte maximální podporu ze strany IT
  • Řekněte zaměstnancům, co mají dělat v případě narušení bezpečnosti.

Nikdo nemusí připomínat výzvy, kterým dnes všichni čelíme. Ale spoluprací mohou zaměstnavatelé a jejich týmy udržet podniky v chodu, dokud se nezlepší náš život / pracovní podmínky.

Potřebujete poradit se zaváděním home office ve vaší firmě? Rádi se s vámi podělíme o zkušenosti a tipy z praxe. Kontaktujte nás pro bezplatnou konzultaci.