Podpořte v týmu odpovědnost

21.09.2023

"Odpovědnost" je jiným slovem pro akceptaci a přijetí vlastnictví - postoj, že "když zaměstnanec řekne, že něco udělá, tak se tak stane a zvládne to" (stejný přístup se samozřejmě vztahuje i na majitele a manažery ve všech směrech) . Když je součástí firemní kultury odpovědnost, lidé přebírají odpovědnost za výsledky své práce a dělají vše potřebné pro dosažení těchto výsledků.

Dosažení určité úrovně odpovědnosti vašich zaměstnanců je (nebo by měla být) jedním z firemních cílů, stejně důležitým jako naplnění obchodních plánů a růst firmy. Proč? Protože pracovní tým složený ze zaměstnanců, kteří odpovídají za svá rozhodnutí a jednání, znamená, že každý ve firmě má osobní podíl na tom, aby byla přijata správná opatření a rozhodnutí.

Přinášíme několik praktických tipů, jak formovat firemní kulturu tak, aby vaši zaměstnanci sami cítili odpovědnost za výsledky své i firmy:

Jasně definujte pracovní povinnosti

Permanentní problém, týkající se odpovědnosti pramení z toho, že zaměstnanci nemají svoji odpovědnost jasně určenou. Často dochází k nepochopení toho, co je "součást jejich práce" a co je odpovědnost v širším smyslu. Jeden příklad za všechny - "Mám určenou náplň práce a nikde tam nevidím, že se mám zapojit do nějakého projektu nebo zastoupit za někoho, kdo dělá něco jiného."

Tomuto postoji lze zabránit jasným definováním odpovědností jednotlivce a zajištěním toho, aby každý pochopil, že bude odpovědný za opatření, která se realizují - bez ohledu na to, v jaké pracovní roli se aktuálně vyskytují.

Je na manažerech a vedoucích, aby si zachovali nadhled v neustále se měnících podmínkách a potřebách na pracovišti a byli pevní (ale také rozumní) při přidělování úkolů, které jdou nad rámec běžných úkolů zaměstnance (za které jsou samozřejmě vždy zodpovědní).

Vyhněte se mikromanagementu

Je téměř nemožné, aby zaměstnanci měli pocit odpovědnosti, když nadřízený kontroluje a řídí každý krok zaměstnance. Mikromanagement v sobě sám o sobě zahrnuje postoj manažera, že "nikdo nemůže dělat věci lépe, než on" a že manažer cítí povinnost "vstoupit a řídit obchodní operace na všech úrovních... a reagovat na nedostatky represivním způsobem".

Za předpokladu, že jste zaměstnance pečlivě vybrali a najali kvůli jeho znalostem a schopnostem dělat věci samostatně, tak byste měli udělat jen to, že vymezíte odpovědnost za úkoly a poté ustoupíte do pozadí a necháte je dělat, co se od nich žádá.

Když dáte zaměstnancům najevo, že jim důvěřujete a necháte jim prostor k nalezení řešení, zmocníte je k tomu, aby uspěli a převzali odpovědnost za výsledek. Jinými slovy, "dejte svým zaměstnancům příležitost řešit problémy samostatně, než abyste je řešili za ně."

Řešte konkrétní problémy, ne jednotlivé lidi.

Nikdo není dokonalý (včetně majitelů a manažerů), takže k chybám někdy dochází. Ve firemní kultuře, podporující odpovědnost, přijme zaměstnanec, který chybuje, odpovědnost a bude se v budoucnu snažit udělat úkol lépe, aby dosáhl výsledku.

Tento pozitivní přístup však může fungovat pouze v prostředí, kde jsou chyby řešeny a diskutovány konstruktivním způsobem - se zaměřením na jednání nebo rozhodnutí, které povede k dosažení požadovaného cíle, nikoli na hledání osobních nedostatků nebo jinou kritiku, která míří na jednotlivce.

Podporujte samostatnost

Příliš velká pozornost, soustředěná na neúspěchy nebo chyby slouží pouze k vymýcení morálky zaměstnanců. Naopak, když zaměstnanec dosáhne svých cílů poté, co podnikl samostatné a nezávislé kroky, je důležité zaměstnance, kteří podstoupili určité riziko, aby dosáhli výsledku, podpořit a ocenit.

Tým, kde je přijímáno přiměřené riziko převzetí odpovědnosti a samostatnosti (s důrazem na poučení z případných chyb),je schopen najít a využít více příležitostí a být odpovědnější za své činy.

Potřebujete poradit jak ve firmě podpořit samostatnost a odpovědnost? Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci.