Kdy je timemanagement efektivní?

23.02.2023

Každý z nás čas od času svádí boj se spoustou úkolů a rozdělaných činností. Návodů a metod, jak si efektivně uspořádat čas a současně i život, najdete nepřeberné množství. Každá z nich s sebou nese riziko, že sice jejich autorovi funguje, ale vám se to nedaří. V čem je problém?

Riziko nefunkčnosti zvolené cesty je v tom, že je popsána pro konkrétního uživatele, který má své osobnostní charakteristiky a biostrukturu, která nemusí být ve shodě s vašimi preferencemi a přístupy. Základem pro to, aby byla technika zvládnutí času úspěšná, je především uvědomění si sebe sama a poznání své biostruktury.

Pokud je tedy pro vaši osobnost typická dynamičnost a aktivita, založená na momentálním vyhodnocení situace, tak si moc nebudete rozumět s přesnými časovými plány a seznamy přesně definovaných úkolovníků. Při hledání vhodného řešení pro vás se zaměřte na to, aby umožňovalo rychlé a jednoduché zaznamenávání toho, co právě řešíte nebo chcete v určité době realizovat a současně mělo důsledný systém pokud možno automatizované kontroly.

Naopak, je-li základem vaší osobnosti potřeba vše si pečlivě rozmyslet a rozvrhnout, budou vhodným řešením pro zvládnutí každodenního přídělu úkolů řešení s pevně definovanou strukturou a jasně stanovenými prioritami a termíny, které vás povedou k cíli bez zbytečného zabředávání do detailů.

Podřizujete svůj každodenní program potřebám kolegů a požadavkům svých šéfů nebo rodiny? Hledejte řešení, které je dostatečně přátelské a umožňuje úkoly rozdělit do různých fází, umožňujících sledovat aktuální stav splnění. Pracujte při plánování svých aktivit v časových blocích, které budou vždy zaměřené na jednu konkrétní oblast a nenechte se nikým v této době rozptylovat.

Nejen o tom, jaký systém pro efektivní zvládnutí timemanagementu si zvolit, aby byl přínosný, se dozvíte v kurzech Structogramu - stačí si vybrat ten správný.