Jak změnit režijní náklady v zisk?

01.02.2022

Jak přistupujete k finančním a účetním činnostem ve firmě? Řadíte je k nákladovým položkám nebo byste je označili jako položku výnosovou? Většina firem při plánování nákladů a výnosů přistupuje k účetnímu oddělení tak, že je automaticky řadí do kategorie nutných režijních nákladů. Ve skutečnosti se ale v účetních operacích mohou vyskytovat dosud skryté zdroje zisku. Nevěříte? Pojďme se podívat, jak je to možné.

Nejprve jedna filozofická otázka - proč se zakládá firma? Proto, abychom vedli účetnictví nebo realizovali své plány a vize? Je jasné, že firmu nezakládáme proto, že nás baví finance a účetnictví a chceme si sledovat náklady a výnosy. Firmu zakládáme proto, že máme vizi, kterou jejím prostřednictvím chceme uskutečnit. Máme produkt nebo službu, kterou chceme nabízet a chceme dosáhnout zisk. Rozhodně se nechceme zabývat jen účetnictvím - toto je jen nutnost, která k podnikání prostě patří a nějak se nimi v průběhu podnikání vypořádáváme.

Pro většinu firem je typický následující průběh vnímaní finančních a účetních činností. Může to vypadat takto:

Fáze 1: Začínáme podnikat

Věci se daly do pohybu a prodeje jsou zatím nepravidelné, v lepším případě začínají postupně přicházet. Je však třeba zaplatit účty a vystavit faktury, které zákazníci následně uhradí.

Fáze 2: Firma začíná růst

Zákazníci přibývají a firma musí začít sledovat příjmy a výdaje ve větším detailu než jen pouhé sledování pohledávek a závazků.

Fáze 3: Přichází čas sledovat finance lépe

V tomto okamžiku si firma pořizuje a rychle nastavuje svůj první účetní systém. Tato fáze s sebou nese riziko, že ne všechny procesy a aktivity jsou nastaveny správně i do budoucna. Důležité je, že to "nějak" funguje.

Fáze 4: Nastává čas prvního zúčtování a placení daní!

Firma potřebuje pomoc a proto si najímá externího partnera k podání daňového přiznání. V rámci realizace partner kontroluje účetní systém, reviduje účetní osnovu a nastavuje klasifikaci příjmů a výdajů za účelem podání daňových přiznání.

Fáze 5: Podnikání úspěšně roste - přichází čas na expanzi

Pro expanzi je potřeba půjčit si peníze a banka požaduje finanční výkazy firmy. To zahrnuje mimo jiné rozvahu a detailnější finanční informace, kterým nemusíte plně rozumět. Nejvyšší čas pořídit si vlastní účetní!

Fáze 6: Podnikání stále roste - ale něco není v pořádku

Externí účetní služby na částečný úvazek jsou drahé. Potřebujete zpracovat více transakcí, což znamená potřebu více času a kapacit externího partnera a to se rovná vyšším nákladům. Vidíte, že rostoucí fixní režijní náklady ukrajují z dosažených výnosů.

Fáze 7: Režijní náklady rostou

Jak se firma neustále rozrůstá, přibývají splatné závazky a pohledávky, začíná se objevovat potřeba řízení zásob a s tím roste potřeba dalších dalších pracovníků a účetních.

Fáze 8: Něco chybí

Když fixní režijní náklady nepřináší nic nebo jen malou přidanou hodnotu k zisku firmy, je nejvyšší čas se podrobně podívat, jak je vlastně nastavena struktura režijních nákladů. Tady si většina firem uvědomuje, že vlastně většina transakcí je zpracována v účetním oddělení.

Co kdyby finanční a účetní oddělení přispívalo k zisku firmy? Jak by to vypadalo? V účetním oddělení jsou "informace", které lze převést na "znalosti"! A od tohoto okamžiku začíná účetní oddělení vytvářet svůj příspěvek k dosažení zisku firmy.

Když si dobře nastavíte fungování účetních a ekonomických činností, tak řízení firmy a její ziskovosti může vypadat třeba takto:

  • Dostáváte pravidelné, včasné a přesné finanční výkazy s upozorněním na odchylky
  • Můžete pohodlně číst, analyzovat a interpretovat finanční výkazy, včetně všech důležitých výkazů o peněžních tocích
  • Jste schopni využít své znalosti financí ke zlepšení rozhodování a validaci předchozích rozhodnutí
  • Díky těmto informacím můžete mnohem dřív a včas provést úpravy ve firmě
  • Pravidelně dostáváte klíčové finanční a provozní ukazatele
  • Pravidelně pracujete s prognózami peněžních toků

Kvalitnější a lepší rozhodnutí můžete učinit pouze tehdy, když máte včasné a přesné finanční informace a víte, co můžete od svého účetního/finančního oddělení požadovat. Pak tyto informace efektivně využíváte a proměňujete je ve znalosti

Přenastavením tradičního fungování účetních nebo finančních oddělení z pozice nákladové položky do kategorie těch, co přispívají ke tvorbě zisku má významný vliv na další rozvoj firmy.

Každé oddělení, které je zainteresováno na generování zisku pracuje pro vás a pomáhá vám i firmě růst. Naopak neproduktivní režijní položka existuje pouze pro to, aby informace sledovala a zvyšovala náklady.

Jste připraveni proměnit režijní náklady na ziskovou položku? Chcete se podělit o své zkušenosti a získat inspiraci přesně pro vaši firmu? Neváhejte nás kontaktovat a dohodnout si nezávaznou konzultaci.