Jak se připravit na recesi?

12.11.2019

Nikdo neumí přesně říct, jak se bude ekonomická situace vyvíjet, úspěšní podnikatelé však umí rozpoznat varovné signály. Turbulence na akciovém trhu nebo návrhy na hromadná propouštění - to jsou obvykle signály, že se v ekonomice něco děje a je možné očekávat její zpomalení nebo recesi. Proto je právě teď ten správný čas zamyslet se, jak se na recesi připravit. Pasivně čekat, až situace nastane a řešení začít hledat, až když dojde k reálnému propadu podnikání výsledek nepřinese. Příprava na zpomalení ekonomiky se vyplatí z dlouhodobého hlediska zejména v následujících oblastech:

Zákazníci

Zákazníci představují základ fungování jakéhokoliv podnikání, proto je třeba v této klíčové oblasti plánovat dopředu jak pozitivní, tak nepříznivý vývoj. Podívejte se na cílové skupiny vašich zákazníků a ověřte si, že jim stále poskytujete produkty nebo služby, které odpovídají jejich potřebám. Ověřte si, jak s nimi komunikujete, zeptejte se jich na jejich současné i budoucí potřeby a očekávání a naplánujte si, jak tato očekávání dokážete splnit.

Nezapomeňte na komplexní posouzení kvality zákaznických služeb uvnitř firmy. Pokud existují oblasti zákaznické podpory, kde mohou být nějaké nedostatky, přijměte opatření k jejich zlepšení dřív, než si zákazníci začnou sami stěžovat. Vysoká kvalita služeb je silný protijed na jakékoliv důvody odchodu zákazníků, když přijdou horší časy.

Zaměstnanci

Vedle zákazníků jsou pro firmu nejdůležitější zaměstnanci. I když lze jen těžko předvídat, jak recese ovlivní nábor a udržení pracovníků, šance na trhu práce se změní a budete muset změnit dosud využívané techniky náboru. Abyste na tuto možnost byli připraveni, věnujte zvýšenou pozornost náborovému procesu už teď. Funkční nábor by měl být bezproblémový a přitom by měl stále vyhledávat a uplatňovat inovativní metody, které přitahují přesně ty uchazeče o zaměstnání, kteří nejlépe odpovídají vašim potřebám.

Zamyslete se také nad oslovením dodavatelů a externích pracovníků, kteří by mohli být užitečným řešením v období recese. Získáním kvalifikovaného dodavatele nyní mu dáte dostatek času na přizpůsobení se vaší firemní kultuře a lepší porozumění vašim potřebám - a v konečném důsledku se tak nový dodavatel může ukázat jako výhodnější ještě dřív, než přijdou horší časy. Obecně lze říci, že podnikatelé "by měli přemýšlet do budoucna realisticky a s chladnou hlavou ještě předtím, než budou nuceni přistoupit k úsporným opatřením v souvislosti s recesí".

Investice a strategické nákupy

Pokud je recese na obzoru, nemusí to být ten správný čas na investice do nákupu nového vybavení. Ověřte si, zda se nákladná investice v krátkodobém horizontu vyplatí, nebo zda je moudřejší počkat s pořízením nové technologie až při opětovném oživení ekonomiky.

Jak poznamenává expertka na marketingové strategie Jennifer Earley, "jednoduše nechcete, aby vaše firma musela čelit problémům se splácením velkých dluhů, pokud se cash flow nevyvíjí podle očekávání v důsledku měnících se tržních podmínek." Pokud jsou známky přicházející recese již zřejmé, je nezbytné, aby firma byla připravena na redukci zbytných výdajů dřív, než bude pozdě.

Příležitostí jak zajistit, aby vaše firma byla na recesi připravena a odolala jí, je také možnost zapojení se do poradní skupiny TAB Board. Členstvím získáte přístup k jedinečným zdrojům informací, které podnikatelé potřebují ke zvládnutí hlavních obchodních výzev - a k efektivnímu plánování budoucnosti.