5 tipů pro zlepšení prodeje

22.03.2023

V podnikání obvykle platí, že každý obchod se počítá. Prodejní proces firmy by proto měl být efektivní, dobře strukturovaný, transparentní a efektivní. Pokud jeden nebo více z těchto prvků chybí, nemusí dojít k uzavření klíčové zakázky nebo může dojít ke poklesu opakovaných prodejů. Jednoduše řečeno, pro zlepšení procesu prodeje by se vždy mělo udělat maximum.

Pokud jste v poslední době zaznamenali pokles prodeje nebo plánujete navýšení obchodních výkonů v příštím roce, tak vám zde představíme pět tipů, které vám mohou pomoci vylepšit výsledky:

1. Zvyšte efektivnost prodeje automatizací

Mnoho nudných (ale nutných) úkolů souvisejících s prodejem může zapadnout a demotivovat i ty nejlepší obchodní zástupce. Řešením proto může být využití nástrojů, které tyto úkoly mohou automatizovat. Základem pro automatizaci jsou CRM systémy, které pomáhají s efektivním vytěžováním potenciálních zákazníků, provedou obchodníka všemi fázemi obchodního jednání, podporují včasnou komunikaci se zákazníky a shromažďují data, která lze dále využít při realizaci budoucích obchodních strategií. A ještě jeden tip: Když do obchodního procesu zapojíte digitální systém správy dokumentů, můžete si snížit administrativu a uvolnit vašemu prodejnímu týmu ruce k vyšší produktivitě.

2. Poskytněte kvalitní podporu (koučink)

Většina dobrých prodejců se chce zlepšovat v tom, co dělají. Zároveň musí neustále čelit tlakům na špičkový výkon, který by neměl být ničím narušován. Kombinace přílišného tlaku na výkon a nedostatečného vedení často vede u obchodníků ke snížené produktivitě, "vyhoření" a ztrátě zájmu o obchod. Dobrý manažer se snaží těmto situacím předcházet, např. koučováním nebo mentoringem. TIP: "Snažte se vytvořit v obchodním týmu prostředí, ve kterém je" selhání "vnímáno jako zkušenost a učení se, nikoli konec světa," V rámci komunikace poskytněte obchodníkům konstruktivní zpětnou vazbu a současně podporujte ty schopnosti a předpoklady, které vaši obchodníci mají a při správném vedení je dovedou správně využívat. Koučování vytváří řadu příležitostí, jak skutečně podpořit své zaměstnance tím, že jim poskytnete prostor pro rozhodování a jednání.

3. Trénujte nejefektivnější prodejní techniky

.Každý obor podnikání má své osvědčené prodejní techniky, které nejlépe fungují na cílovou skupinu zákazníků. Při školení prodejních technik se proto vyhněte učení obecných školících metod, pozornost raději zaměřte na trénink, který povede k dosažení požadovaných výsledků. Sem může patřit např. trénink kladení správných otázek za účelem zjištění potřeb zákazníka nebo techniky uzavření obchodu představením jedinečného prodejního návrhu a prezentací sebe sama jako řešitele problémů klienta.

4. Zkraťte proces schvalování smluv

Papírování a interní byrokracie je pro obchodníka něco jako "červený hadr na býka". Jak dlouho trvá v rámci administrativní struktury vaší firmy podpis a schválení obchodní smlouvy? Řešení hledejte opět v moderních technologiích, které přináší řešení v podobě například virtuálních podpisových nástrojů, které proces schvalování smluv urychlují a nespoléhají se na to, že obchodníci budou osobně opakovaně navštěvovat klienty a manažery, jen aby získali několik podpisů.

5. Postavte prodej a marketing na stejnou úroveň

Pokud bude váš marketing mluvit jiným jazykem než vaši obchodníci, může to vést ke smíšeným informacím směrem k potenciálním zákazníkům (a to nikdy není dobře!). Chcete-li se tomuto problému vyhnout, zaměřte se na následující opatření:

  • Nastavte jasnou interní komunikaci mezi prodejem a marketingem.- pravidelně se se všemi scházejte, aby byl každý včas a kompletně informován o nových možnostech získání zákazníků, aktualizovaných marketingových materiálech, nápadech na nové iniciativy atd.
  • Ujistěte se, že marketingové informace na vašem webu jsou synchronizovány se sděleními, které používají obchodníci v terénu. Když dojde k nepochopení, může obchodník propagovat funkce a výhody v rozporu s tím, co chce zdůraznit marketingový tým. Zrevidujte všechny vaše marketingové a prodejní materiály (online, v tištěné podobě, na sociálních médiích) s cílem dosáhnout větší konzistence v komunikaci se zákazníky.
  • Nastavte jednotné metriky pro obchod a marketing. Použijte systém, který mohou oba týmy použít k vyhodnocení silných a slabých stránek prodejní kampaně nebo marketingové iniciativy. Společná analýza pak může odhalit mezery ve shromažďování informací, které by mohly vést k poklesu prodeje. Tím také snížíte riziko, že obchod nebude ohrožen poklesem prodeje.

Dodržování všech výše uvedených zásad může podpořit a posílit schopnosti a ochotu všech vašich pracovníků (nejen obchodníků) generovat obchodní příležitosti, získat nové klienty a uzavírat důležité obchody.

Zajímá Vás, jaké tipy pro zlepšení prodejů používají jiní podnikatelé? Potřebujete poradit s nastavením vhodných metrik pro váš obchod? Sjednejte si nezávaznou konzultaci zdarma .